En vecka nu igen

Den här veckan gick ännu fortare.
Men det var för att vi åkte bort söndag lunch till tisdag kväll. Vi var på kryss med Birka Paradise och dansade till Martinez 😛

Det är så roligt att dansa och motionera som det ju också är och samtidigt kul att kunna glädja andra. Det var flera som kom fram och sa att det var så roligt att sitta och titta på oss när vi var på dansgolvet. Vi har som sagt väldigt roligt själva och busar när vi dansar och blandar in dubbelbugg emellanåt. Testa vetja !
På resan träffade vi också personalen som beställer glutenfritt bröd från Heléns Glutenfria !

När vi var borta publicerades en artikel i Nerikes Allehanda jag var med och skrev under på. Vi var ett antal företagare som träffades på en träff Svenskt Näringsliv ordnade i Örebro den 14 september. Den handlade om opinionsbildning, vilken alltså mynnade ut i denna text.

Låt företagarna lyfta Örebro.

Efter en lång valrörelse är det dags att ta nya tag. Debatten inför valet kretsade mycket kring frågor om sysselsättning, arbetslöshet och skatter. I mindre utsträckning handlade diskussionerna om den gemensamma nämnaren för de här frågorna, nämligen företagen och företagarna.

Det är bland oss företagare som de nya jobben ska komma. Det är vi som ska anställa de unga och det är genom ökad sysselsättning i våra verksamheter som välfärden finansieras. Ska vi ha en positiv utveckling i Sverige så måste vi få bra förutsättningar att växa.

En liten verksamhet är mer sårbar än en stor. Där finns inte resurser att kalla in experter för att lösa allehanda problem som kan uppstå i och med det omfattande regelverk som omger företagandet.

Vi företagare är risktagare. Vi är beredda att ta personliga risker när vi startar ett företag, både ekonomiska och emotionella. Vi tar risker när det gäller kunder som kanske inte betalar eller som inte gillar produkterna, vi tar risker med leverantörer som kanske inte får fram utlovade produkter, vi tar risker när det gäller att få företaget att växa. Dessa risker tar vi företagare dagligen, det hör till, men det gör inte att vi ska låta bli att arbeta för att förutsättningarna förbättras.

Därför menar vi att den nyvalda regeringen måste våga närma sig en rad kontroversiella sakområden som är av stor betydelse för våra möjligheter att växa. Vi anser att det är hög tid att problematisera den svenska arbetsrättens rigida turordningsregler som, utifrån såväl forskning som av våra egna erfarenheter, bidrar till att skapa seglivade ut- och inlåsningseffekter. Vi menar inte att de ska slopas, utan att de behöver ses över och göras mer rättvisa för såväl arbetsgivare som medarbetare.

Vi ser också ett behov av att ifrågasätta de höga ingångslönerna och att det arbete som påbörjats med att skapa ett närmare samarbete mellan utbildningsväsendet och näringslivet fortsätter. Vi är mycket positiva till de förslag om utökade lärlingsutbildningar som lades före valet eftersom vi tror att den sortens utbildningar är gynnsamma för såväl ungdomarna som näringslivet. Regelförenklingsarbetet måste snabbas på. Samtidigt ställer vi oss positiva till fortsatta skattesänkningar på kapital och arbete.

Vi företagare vill bidra, de allra flesta av oss vill gärna växa och utöka verksamheten. Det är ett kvitto på att vi gör rätt, att vi har en bra vara eller tjänst som våra kunder vill ha. Vi vill gärna anställa fler medarbetare, men vi har också ett stort ansvar mot de som arbetar i våra företag idag, mot deras och våra egna familjer. Därför blir vi ofta ganska försiktiga när det gäller att växa. Vi får inte misslyckas eftersom vi då riskerar företaget och därmed inkomsten och tryggheten för alla medarbetare.

Nu när valrörelsen är över är det dags för politikerna att börja genomföra politiken. Vår starka förväntan är att få se ett tydligt företagarperspektiv på besluten som fattas. Vi hoppas att ledande politiker kommer att ställa sig frågan om en begränsning, reglering eller förändring kommer att göra det lättare eller svårare att driva och utveckla företag – och inser vad det innebär för jobben.

Företagsklimatet är för centralt för att enbart uppmärksammas i samband med valrörelser. Det ska finnas närvarande i alla politiska samtal, det är bara så vi kan lägga grunden till fortsatt välfärd.

Eva Jonsborg Lars-Eric Eklund

Fastighetsägarna Mellansverige Biltema Örebro

Hans Göran Kårelius Leila Parsa

Welins Tryckeri Nanny Belle

Helén Karlsson Liselotte Eriksson Dahl

Heléns Glutenfria Erik V Eriksson Transport

Håkan Svanberg Per Wetterdahl

K3 Nordic Hörmann Svenska

Jan Nyqvist Simon Slivo

Stellana AB Bara Vara

Lars Huss Sven Luthman

Stiftelsen Bergslagsgårdar Örebro Direkt Mailing

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *